, ,

Eenvoudig meer energie in je team met Strooks

Is de energie uit jouw team? Maken jullie wel afspraken maar heb je het idee dat jij de enige bent die zich hier aan houdt? En wordt het, hoe meer jij best doet, alleen maar erger? Weerstand, wantrouwen, scepsis, het is besmettelijk. Het lijkt zo moeilijk om hier invloed op uit te oefenen. En toch, het kan zo simpel zijn. Door middel van Strooks.

 

Sfeer is besmettelijk

Want, zo besmettelijk als chagrijn is, hetzelfde geldt voor optimisme, vrolijkheid en creativiteit. Je kunt je dus LATEN meenemen en het glas als halfvol beoordelen. Je teamleden nog meer aanspreken op wat er beter kan en duidelijkere afspraken maken. Dikke kans dat jij op deze manier de routine NIET doorbreekt. Sterker nog, je versterkt de sfeer daarmee én het kost ook jou heel veel energie.

Chagrijn is net zo besmettelijk als optimisme, vrolijkheid en creativiteit. De keus is dus aan jou welke input jij levert.

Strooks zijn een geweldig middel hiervoor. De term Strook komt uit de Transactionele Analyse (TA). Vrij naar het Engels vertaald betekent een stroke een stoot, een aanraking, een hartinfarct en een aai. Zeer uiteenlopende vertalingen dus. Een Strook betekent vanuit de TA een erkenning voor je bestaan. Met andere woorden is het dus een signaal dat je wordt gezien.

 

Een Strook kan je maken of breken

Een Strook is dus een signaal. Een Strook geven kan op een negatieve manier door bijvoorbeeld kritiek te leveren of door iemand boos aan te kijken. Op een positieve manier kun je iemand een Strook geven door een hand op de schouder te leggen, een vriendelijke blik te werpen of door een compliment te geven.

Met het bewust of onbewust geven van Strooks laat je iemand weten dat hij er is. Dat kan op een negatieve of een positieve manier.

Hoe een Strook wordt ontvangen wordt door de ander bepaald. Onbewust kan het zijn dat iemand jouw Strook als heel heftig binnen laat komen of juist bagatelliseert. Voor veel mensen geldt, en dus misschien ook wel voor jou, dat we positieve Strooks laten liggen en negatieve signalen wél binnen laten komen. Dat heeft invloed op ons. Je houdt een bepaald (veelal) negatief beeld daarmee in stand.

 

Energiehuishouding

Hoe er binnen een team met Strooks wordt omgegaan heeft invloed op de energie die beschikbaar is. Heerst er een positieve Strookcultuur dan is er veel meer energie dan wanneer er vooral negatieve of heel weinig Strooks worden gegeven. Wil je dus meer energie in je team dan is het effectief om te kijken naar hoe er wordt omgegaan met waardering, erkenning en complimenteren. Of aan de andere kant met afwijzing, negeren en kritiek.

 

Wat is jouw aandeel?

Dus besteed eens aandacht aan hoe er binnen jouw team signalen worden uitgewisseld. Hoe doe je dit zelf? In hoeverre geef je Strooks en hoe ga je om met het ontvangen hiervan? Stimuleer je team om oog te hebben voor onderlinge waardering en heb aandacht voor het ontvangen van complimenten. Je zult zien dat de sfeer verandert. In mijn whitepaper “De kracht van aandacht” ga ik dieper in ook op het thema Strooks.

 

Conclusie en praktische waarde

Jij bent onderdeel van een team. Je wordt beïnvloed door de sfeer die er heerst. Je kunt dan kiezen om er in mee te gaan OF om invloed uit te oefenen of de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. De theorie van Strooks is hier heel helpend. Want, als je bewuster, met meer aandacht en vanuit gelijkwaardigheid elkaar signalen geeft zul je zien dat er veel meer energie beschikbaar komt. Het proberen waard zou ik zeggen!

 

 

De link met PRCHT

PRCHT helpt je om autonomer te handelen en met meer energie jouw taken aan te gaan:

  • Je besteedt je energie aan de juiste dingen
  • Je hebt weer regie
  • Je creëert voor jezelf een omgeving waarin iedereen tot bloei kan komen

Het is spannend om het anders te doen dan hoe het altijd is geweest. En toch is het zo de moeite waard om negatieve cirkels te doorbreken. Daar profiteert iedereen van. En het blijkt uiteindelijk makkelijker te zijn dan je dacht.

Wil je weten wat PRCHT voor jou en/of jouw medewerkers kan betekenen? Klik dan HIER.