Whitepaper ‘’Spelen en winnen’’

Over Psychologisch Spel, de Dramadriehoek en de Winnaarsdriehoek.

  • Gratis

  • 17 Pagina’s

  • PDF

Van “spelletjes” naar effectief handelen

Naar mate we opgroeien, passen we ons steeds meer aan. Dat heeft voordelen maar zeker ook nadelen. We spelen daardoor vaak spelletjes. Het staat effectief handelen in de weg.

In dit whitepaper leg je uit wat spelletjes zijn, hoe je ze kunt ont-dekken én hoe jij effectiever kunt handelen.